250

Downloads

Laatste update van deze downloads is 12-09-2022

Inspectie rapport GGD n.a.v uitbreiding kindaantal  18 juli 2022

Inspectie rapport GGD 15 november 2021

Inspectie rapport GGD 09 juni 2021

Inspectie rapport speeltoestellen 2021

jaarplanning monitos club 2021

jaarplanning monitos club 2022

200506 B101 Pedagogisch beleid en werkplan BSO Monito’s Club

–200801 B200 Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Monito’s Club

– Klachtenformulier (pagina-link)

Voedingsbeleid 

– Privacy verklaring

– Informatiemap ouders

-Algemene voorwaarden BSO Monito’s Club

– Meldcode kindermishandeling

-Protocollen en werkinstructies