250

Over ons


Hoe we begonnen

In 2018 Suzan haar bedrijf vanuit Breda naar Dongen verhuisd, een volgende stap in haar onderneming heeft de weg naar Dongen gewezen. Er stond een pand te koop wat perfect was om de bedrijven samen te voegen, zowel BSO Monito’s Club en de binnen en buitenspeeltuin Kids-Time zijn dan ook in het zelfde pand gevestigd. De bovenverdieping is de BSO en de beneden verdieping de speeltuin. De openingstijden lopen grotendeels langs elkaar heen, de BSO heeft bijna altijd vrij spel in de gehele binnen en buiten speeltuin! De ‘club’  is echter ook vaak in het aangrenzende park ‘De Bergen’ of een van de vele buitenspeeltuinen van Dongen te vinden. 

Hoe we begonnen

Missie en visie van Monito's Club

Missie BSO Monito’s Club

We vangen kinderen op in een veilige en gezonde kleinschalige BSO omgeving met veel Aandacht en Respect voor de natuur, dieren, de fysieke en emotionele Ruimte van ieder Individu ( kind, de ouder en medewerker) in de positieve zin, vanuit een niet (ver en voor ) oordelende benadering. Dit doen we door:

– Kinderen af te schermen van grote risico’s zonder dat hun eigen ontdekkingsvaardigheden, die erg belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind, geremd worden.

– Kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s

– Kinderen uit te dagen en te prikkelingen in de ontwikkeling in het er volledig mogen zijn. We proberen kinderen aan te leren hoe we veilig kunnen spelen, leren en ontdekken, hierbij vinden we het heel belangrijk dat de kinderen op hun eigen manier en eigen niveau leren rekening te houden met andere kinderen. Welke gedrag van kinderen is acceptabel en welke risico zijn we bereid te aanvaarden.

Visie op veiligheid en gezondheid

Onze visie staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit passie en vanuit waar we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen daarvan een zeer belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit alles.

Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn:

1. het bewustzijn van mogelijke risico’s en de omgang hiermee inde dagelijkse praktijk.

2. het voeren van een goed beleid op grote risico’s

3. het gesprek hierover aangaan met elkaar en me de externe betrokkenen. Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen

Het complete beleidsplan Veiligheid en gezondheid en onze pedagogische visie en beleid zijn altijd ter inzage aanwezig op de BSO.